№ 2 (2018)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство

У науковому збірнику публікуються статті, що висвітлюють проблеми в галузі музичного і театрального мистецтва, також розглядаються дослідження присвячені візуальним мистецтвам: образотворчому, декоративно-ужитковому, дизайну та архітектурі.

Для студентів, аспірантів, вчителів, викладачів, наукових працівників і тих, хто цікавиться українським та зарубіжним мистецтвом.

Зміст

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ОСОБЛИВОСТІ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ОРКЕСТРОВІЙ ТВОРЧОСТІ ЛЕВА КОЛОДУБА НА ОСНОВІ МУЗИКОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ “ПРИЛУЦЬКОЇ СИМФОНІЇ” PDF
Lidіia Makarenko 5 - 12
СПЕЦИФІКА ТВОРІВ ДЛЯ ГІТАРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ PDF
Svitlana Grynenko 12 - 17
ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛИСЕНКА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Roman Dzundza 18 - 24
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА МОДЕЛЬ ФОРТЕПІАННОЇ МІНІАТЮРИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЛЬВІВСЬКИХ КОМОЗИТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА ТА МИРОСЛАВА СКОРИКА) PDF
Svitlana Saldan 25 - 33
ПОЛІФОНІЯ ЯК ЗАСІБ ВИКЛАДЕННЯ МУЗИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В АРАНЖУВАННЯХ ВОКАЛЬНИХ АНСАМБЛІВ A CAPELLA PDF
Zhanna Zakrasniana, Olena Hrytsiuk, Nazar Yakobenchuk 33 - 39
ЖАНРОВІ МЕТАМОРФОЗИ ТА УКРАЇНСЬКЕ ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА PDF
Natalіia Krechko 39 - 45
ЗНАЧЕННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВАННІ ЕСТРАДНОГО ВОКАЛІСТА PDF
Alla Popova, Olga Voichenko 45 - 50
ҐЕНДРНА РІВНІСТЬ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОЗНАЧЕННЯ PDF
Tetyana Andrusishin 50 - 57
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ АРТЕМА ВЕДЕЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ МУЗИКОЗНАВЧО-ТЕКСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Igor Tylyk, Oksana Dondyk 57 - 66
РИСИ СТИЛЮ ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ РЕ-БЕМОЛЬ МАЖОР PDF
Tetyana Chaban 66 - 72
МУЗИЧНЕ ВИКОНАННЯ ЯК ВИЯВ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКОНАВЦЯ (ДО 130-ЛІТТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕНРІХА НЕЙГАУЗА) PDF
Valentina Belikova 72 - 78
ТЕХНІКА ФОРСОВАНОГО СПІВУ В ЕСТРАДНОМУ ВОКАЛІ PDF
Oksana Sinenko, Liliia Ostapenko 78 - 84
ЕСТРАДНИЙ ВОКАЛ У КОНТЕКСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ PDF
Oleksii Shportko, Halyna Hatsenko 85 - 90
ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАКТУРНОГО МИСЛЕННЯ ПІАНІСТА У ПОШУКУ ІНТОНАЦІЙНОЇ ВИРАЗНОСТІ ЗВУКОВОГО ОБРАЗУ PDF
Olena Burska 90 - 102
ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ ЛЕОНІДА ЗАТУЛОВСЬКОГО В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖАНРУ PDF
Yuliya Kapliyenko-Iliuk 102 - 109
РЕАЛІЗАЦІЯ BASSO CONTINUO ЯК АСПЕКТ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ PDF
Oksana Slipchenko, Iryna Melnychenko 109 - 115
ЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ЗБИРАЦЬКОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Irуna Mazur 116 - 128
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ PDF
Yaroslava Toporivska 128 - 134
БАЯН У СУЧАСНИХ КЛЕЗМЕРСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ PDF
Oleksandr Luzan, Vadym Samoliuk 134 - 139
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ ЗНАКІВ МУЗИЧНОЇ МОВИ PDF
Olga Voronovskaya 139 - 149
РОЛЬ МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА У РОЗВИТКУ ХОРОВОГО РУХУ НА ВІННИЧЧИНІ У 1920-Х РОКАХ PDF
Ninel Sizova 149 - 157
ДИРИГЕНТСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ PDF
Ivan Chupashko 157 - 164
ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНИЙ РУХ БАНДУРИСТІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЯХ PDF
Mariia Yevhenieva 164 - 172

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

ГАМЛЕТІВСЬКА “ПАСТКА” ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ І МИСТЕЦЬКИЙ ПРИЙОМ У ДРАМІ Й ТЕАТРІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Natalia Naumenko 173 - 181
РОЛЬ СВЯЩЕНИКІВ У РОЗВИТКУ АМАТОРСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ПОВІТІ В КІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Pavlo Smoliak 182 - 193
ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ОБЛАСНОГО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК ІМЕНІ МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ У КОНТЕКСТІ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ PDF
Taras Vasyliuk 194 - 201
ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ОБЛАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ, ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
Liudmyla Vaniuha 201 - 206

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІКОНОГРАФІЇ ПОКРОВУ БОГОРОДИЦІ У ТВОРЧОСТІ РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ 1680–1740-Х РОКІВ PDF
Roksolana Kosiv 207 - 214
ОБРАЗИ ДІТЕЙ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (1945–1989 РОКИ) PDF
Vasyl Kosiv 214 - 220
МАЛЬОВАНІ КИЛИМИ В ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ PDF
Natalia Studenets 220 - 228
МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ ДМИТРОВИЧА ЄРМІЛОВА ТА ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА PDF
Vladlen Trubchaninov 229 - 234
СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ PDF
Yana Vyskvarka 234 - 242
МОТИВ СВІТОВОГО ДЕРЕВА В ОРНАМЕНТАЛЬНИХ СХЕМАХ ДЕКОРАТИВНОГО ОЗДОБЛЕННЯ МАЦЕВ PDF
Khrystyna Boyko 242 - 251
ХУДОЖНИК ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА І ХУДОЖНЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ У РАДЯНСЬКІЙ СИСТЕМІ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН PDF
Olha Yamborko 252 - 257
ОСОБЛИВОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНОЇ АТРИБУТИКИ В ІКОНОСТАСАХ КІНЦЯ ХVIІІ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТЬ PDF
Natalia Zolotarchuk 257 - 268
ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ ДИЗАЙНУ
Natalia Sergeieva 268 - 276
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВІНТАЖ. ЗАСТОСУВАННЯ АУТЕНТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ДИЗАЙНІ ВІНТАЖНОГО ІНТЕР’ЄРУ PDF
Galyna Stalinska 276 - 284
ДЖУЗЕППЕ КАСТІЛЬОНЕ ТА ФОРМУВАННЯ НОВОГО КАНОНУ ЖІНОЧОГО ПОРТРЕТУ У КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ XVIII СТОЛІТТЯ PDF
Yevgen Kotlyar, Geng Zhirong 284 - 294
РОЛЬ ОРНАМЕНТУ В СТИЛІСТИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАНКОВОГО ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Іryna Tyutyunnyk 295 - 303
СТАНОВЛЕННЯ ТА КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЙОРДАНІЇ PDF
Samer Al Ravashdeh 303 - 308
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ВИДИМОСТІ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ ДЛЯ МОДНИХ ПОКАЗІВ PDF
Svitlana Linda, Roksolyana Kvasnytsya 308 - 318
НОВІТНІ МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ В АРТТЕКСТИЛІ УКРАЇНИ PDF
Olha Lukovska 318 - 325
СКУЛЬПТОР ІВАН КОЗЛИК. ТВОРЧІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦРЕАЛІЗМУ
Svitlana Volska, Mykhailo Kuziv, Iruna Verbitska 325 - 331
ТВОРЧІСТЬ АРХІТЕКТОРІВ – ПРЕДСТАВНИКІВ АРХІТЕКТУРНИХ ШКІЛ, ЯКІ ВПЛИНУЛИ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРНОПОЛЯ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Natalia Datsiuk 331 - 336
НАРОДНІ ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ПОКУТТЯ: ТРАДИЦІЇ, МАЙСТРИ, ШКОЛИ, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕТНОДИЗАЙНУ ГАЛИЧИНИ PDF
Mykhailo Hnatyuk 336 - 344
МІФОЛОГІЧНА ТРАДИЦІЯ У ПЛАСТИЧНОМУ ДЕКОРІ ХРАМІВ ДАВНЬОЇ РУСІ PDF
Oleh Chuyko 344 - 354
ХУДОЖНІЙ МЕТАМОДЕРНІЗМ: ВІД ЕКСПАНСІЇ МЕРТВОГО – ДО ДИХАННЯ ЖИВОГО PDF
Liudmyla Kondratska 354 - 362