СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ

Yana Vyskvarka

Анотація


У статті з’ясовано сутність і становлення візуальної мови графічного дизайну в Україні. Виокремлено п’ять основних типів людської діяльності, серед яких пізнавальна, перетворювальна, комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, художня. Наведено основні дефініції понять “дизайн” та “графічний дизайн”. Встановлено, що нині виділяють такі основні види дизайнерської творчості: індустріальний (промисловий) дизайн, графічний дизайн, дизайн архітектурного середовища, ландшафтний дизайн та фітодизайн. Зображена етапізація становлення графічного дизайну.

Ключові слова


візуальна мова; графічний дизайн; образотворче мистецтво; реклама

Повний текст:

PDF

Посилання


Gladun, O. (2009). To the problem of the visual language of graphic design of Ukraine, Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture], no 5, pp. 42–46. (in Ukrainian).

Danylenko, V. Ya. (2007). Maibutnie yevropeiskoho dyzainu: Chekhiia, Polshcha, Ukraina [Future of European design: Czech Republic, Poland, Ukraine]. Kharkiv, Koloryt. (in Ukrainian).

DSTU 3899-99. (1999). Dyzain i erhonomika. Terminy ta vyznachennia. Vydannia ofitsiine. [Design and ergonomics. Terms and definitions. Official Edition], Kyiv, Derzhstandart Ukrainy, 33 р. (in Ukrainian).

Korol, A. M. (2013). Theoretical aspects of the concept of “graphic design, Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences], Vol. 108.1. – pp. 102–110. (in Ukrainian).

Korol, A. M. (2011). The essence of the concept of “design”on its types Pedagogichni nauky [Pedagogical sciences], Uman, no 5, pp. 173–175. (in Ukrainian).

Lopukhova, S. O. (2011). Design – the art of the artist and the analysis of the analyst, Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva [Technology and technique of printing], Vol. 2, pp. 153–158. (in Ukrainian).

Luhovskyi, O. F. (2007). Some factors in the development of domestic design in general and industrial in particular, Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture], no 4, pp. 139–147. (in Ukrainian).

Malik, T. V. (2011). Features of design art in the structure of human activity, Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture], no 6, pp. 95–97. (in Ukrainian).

Niuark, K. (2005). Chto takoe graficheskiy dizayn? [What is Graphic Design?], Moscow, АSТ Аstrel. (in Ukrainian).

Ryzhova, I. S. (2005). Design activity: essence, structure, mechanism, orientation, Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy], Vol. 22, pp. 156–169. (in Ukrainian).

Sbytneva, N. F. (2011). Interdisciplinary connections of graphic design, Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture], no. 1, pp. 49–52. (in Ukrainian).

Sbytneva, N. F. (2008). Graphic design: to the history of formation, Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art studies. Architecture], no 2, pp. 96–105. (in Ukrainian).

Sklyarenko G. (2007). Na berehakh. Notatky do ukrainskoho mystetstva KhKh stolittia. Zbirnyk statei [On the banks. Notes on the Ukrainian art of the twentieth century. Collection of articles], Foreword by M. R. Selivachov, Kyiv, Sofiya, pp. 143–150. (in Ukrainian).

Tyagur, V. M. (2005). Teaching of design in pedagogical educational institutions, Zbirnyk naukovykh prats [Collection of scientific works], Kyiv, Naukovyi svit, рр. 56–60. (in Ukrainian).

Kharchenko, V. (2013). Problems of color harmony in the context of graphic design, Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi akademii mystetstva [Collection of scientific works of the Ukrainian Academy of Art], Vol. 20, рр. 54–59. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України / О. Гладун // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2009. – № 5. – С. 42–46.

2. Даниленко В. Я. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна / В. Я. Даниленко. – Харків : Колорит, 2007. – 197 с.

3. ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення. Видання офіційне. – К. : Держстандарт України, 1999. – 33 с.

4. Король А. М. Теоретичні аспекти поняття “графічний дизайн” / А. М. Король. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – C. 102–110.

5. Король А. Сутність поняття “дизайн” на його види // Педагогічні науки / А. Король. – Умань, 2011. – № 5. – С. 173–175.

6. Лопухова С. О. Дизайн – мистецтво художника і розрахунок аналітика / С. О. Лопухова // Технологія і техніка друкарства. – 2011. – Вип. 2. – С. 153–158.

7. Луговський О. Ф. Деякі чинники становлення вітчизняного дизайну в цілому та промислового зокрема / О. Ф. Луговський // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2007. – № 4. – С. 139–147.

8. Малік Т. В. Особливості дизайнерського мистецтва в структурі людської діяльності / Т. В. Малік // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2011. – № 6. – С. 95–97.

9. Ньюарк К. Что такое графический дизайн?/ Квентин Ньюарк ; [пер. с англ.]. – М. : АСТ Астрель, 2005. – 255 с.

10. Рижова І. С. Дизайнерська діяльність: сутність, структура, механізм, спрямованість / І. С. Рижова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2005. – Вип. 22. – С. 156–169.

11. Сбитнева Н. Ф. Междисциплинарные связи графического дизайна / Н. Ф. Сбитнева // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура, 2011. – № 1. – С. 49–52.

12. Сбітнєва Н. Ф. Графічний дизайн: до історії становлення / Н. Ф. Сбітнєва // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архітектура. – 2008. – № 2. – С. 96–105.

13. Скляренко Г. На берегах. Нотатки до українського мистецтва ХХ століття: збірник статей ; [передмова М. Р. Селівачова]. – К. : Софія. – 2007. – С. 143–150.

14. Тягур В. М. Викладання дизайну в педагогічних навчальних закладах / В. М. Тягур // Збірник наукових праць. – К. : Науковий світ, 2005. – С. 56–60.

15. Харченко В. Проблеми колірної гармонії у контексті графічного дизайну / В. Харченко // Збірник наукових праць Української академії мистецтва. – 2013. – Вип. 20. – С. 54–59.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.