БАЯН У СУЧАСНИХ КЛЕЗМЕРСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Oleksandr Luzan, Vadym Samoliuk

Анотація


У статті підкреслено, що одним з компонентів культури України є клезмерська музика. Зазначено її синтетичність, адже вона вбирає у себе елементи різних етнічних культур – української, румунської, молдавської, польської, турецької. Представлено, що баянне виконавство є одним з компонентів клезмерських ансамблів. Вказано специфіку репертуару колективів, який не обмежується музикою певної етнічної групи, а містить популярні пісні й танці інших народів, здебільшого тих, на території яких функціонує ансамбль.

Ключові слова


баян; виконавство; клезмерська музика; колектив; полікультурність; репертуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Beregovsky, M. Jewish folk instrumental music. – available at: http: // www.klezmer.com.ua/history/history_text11.php (accessed 25.09.2018). (in Russian).

Concert of the Jewish orchestra Pushkin Klezmer Band. – available at: https://cultprostir.ua/ru/event/koncert-evreyskogo-orkestra-pushkin-klezmer-band (accessed 30. 09. 2018) (in Russian).

Sergushkin, A. (2013). All the colors of music at the festival “Vivat, Bayan!”, Samara i Guberniya [Samara and the Province], Vol. 2, pp. 86–88. (in Russian).

Sidorenko, I. G. and Fedosova, V. S. (2014). Polyculture and identity as factors of personality self-determination, Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury [Actual problems of history, theories and practices of artistic culture], Vol. 33, pp. 231–238. (in Ukrainian).

The Konsonans-Retro family orchestra will open the gala concert of the LVIVKLEZFEST-2018 festival with traditional wedding klezmer music, available at: http://www.klezfest.lviv.ua/ua/uchasnyky/razom/54-konsonans-retro-mkodyma-ukraina-odeska-obl.html (accessed 1.10.2018). (in Ukrainian).

Schepakin, V. M. (2010). Klezmer music in the culture of Ukraine of the XIX – early XX centuries., Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], Vol. 31, pp. 270–279. (in Ukrainian).

Huntington, R. Klezmer: Definition, Music & Instrument. – available at: https://study.com/academy/lesson/klezmer-definition-music-instruments.html (accessed 11.10.2018). (in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Береговский М. Еврейская народная инструментальная музыка / М. Береговский. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.klezmer.com.ua/history/history_text11.php.

2. Концерт еврейского оркестра Pushkin Klezmer Band [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cultprostir.ua/ru/event/koncert-evreyskogo-orkestra-pushkin-klezmer-band.

3. Сергушкин А. Все цвета музыки на фестивале “Виват, Баян!” / Алексей Сергушкин // Самара и Губерния, № 2/2013 (июнь). – С. 86–88.

4. Сидоренко І. Г. Полікультурність та ідентичність як чинники самовизначення особистості / І. Г. Сидоренко, В. С. Федосова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2014. – Вип. 33. – С. 231–238.

5. Сімейний оркестр Konsonans-Retro відкриє гала-концерт фестивалю LVIVKLEZFEST-2018 традиційною весільною клезмерською музикою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klezfest.lviv.ua/ua/uchasnyky/razom/54-konsonans-retro-mkodyma-ukraina-odeska-obl.html.

6. Щепакін В. М. Клезмерська музика в культурі України XIX – початку ХХ ст. / В. М. Щепакін // Культура України. Збірник наукових праць. – Х. : ХДАК, 2010. – Вип. 31. – С. 270–279.

7. Huntington R. Klezmer: Definition, Music & Instruments. – URL: https://study.com/academy/lesson/klezmer-definition-music-instruments.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.