ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІКОНОГРАФІЇ ПОКРОВУ БОГОРОДИЦІ У ТВОРЧОСТІ РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ 1680–1740-Х РОКІВ

Roksolana Kosiv

Анотація


У статті розглянуто сцени Покрову Богородиці та Богородиці Матері Милосердя у творчості майстрів з містечка Риботичі біля Перемишля (Надсяння, тепер – Польща), які були активними у 1680–1740-х рр. Простежено, що обидва варіанти мали однакове поширення на іконах цих майстрів. Образ Богородиці Матері Милосердя відомий також на церковних хоругвах. Більшу увагу відведено персонажам нижнього ярусу сцени, в чиїх образах представлено реалії тогочасного суспільства.


Ключові слова


іконографія; ікона; сцени Покрову Богородиці; риботицький осередок церковного мистецтва 1680–1740-х рр.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrovych, V. (1993), The Most Ancient Western Ukrainian icon of the Protection of the Virgin Mary (episode on the history of the cult of the Virgin-Patron of Ukraine), Istoriia relihii v Ukraini. Tezy povidomlen III kruhloho stolu [History of religions in Ukraine. Abstracts of the III Round Table], Kyiv–Lviv, pp. 5–6. (in Ukrainian).

Aleksandrovych, V. (2010), Pokrov Bohorodytsi. Ukrainska serednovichna ikonohrafiia [Protection of the Virgin Mary. Ukrainian Medieval Iconography], Lviv, Natsionalna akademiіa nauk Ukrainy. (in Ukrainian).

Aleksandrovych, V. (1994), Old Kyivan cult of the Virgin-Patron and the Genesis of the Iconography of the Protection of the Virgin Mary, Mediaevalia Ucrainica: mentalnist ta istoriya idey [Mediaevalia Ucrainica: mentality and history of ideas], Kyiv, Vol. III, pp. 46–67. (in Ukrainian).

Kosiv, R. (2003), Iconography of the Theotokos in Western Ukrainian icons of the Protection of the Virgin Mary of the XIV–XVII centuries, Volynska ikona: doslidzhennіa ta restavratsiіa. Materialy XIII mizhnarodnoi naukovoi konferentsiіi [Volyn Icon: Research and Restoration. Materials of the XIII International Scientific Conference], Lutsk, Muzey volynskoyi ikony, Iss. 3, pp. 41–49. (in Ukrainian).

Kosiv, R. (2014), The image of the Virgin Mary Mother of Mercy in the Ukrainian icon painting of the second half of the XVII – XIX centuries (on the example of works from the collection of the National Museum in Lviv named after Andrei Sheptytsky), Khrystyyanska sakralna tradytsiia: istoriia i siohodennia. Mizhnarodna naukova konferentsiia, 6–7 chervnia 2014 roku, Ukrayinskyy katolytskyy universytet, Lviv [Christian sacred tradition: history and present]. International Scientific Conference, June 6-7, 2014, Ukrainian Catholic University, Lviv, Lviv, pp. 68–77. (in Ukrainian).

Lyman, I. (1997), Tserkva v dukhovnomu sviti zaporizkoho kozatstva [Church in the spiritual world of the Zaporizhzhya Cossacks], Zaporizhzhia, Tandem-U. (in Ukrainian).

Plohyi, S (1991), Protection of the Virgin Mary in Ukraine, Pamyatky Ukrayiny [Monuments of Ukraine], no. 6, pp. 35–40. (In Ukrainian).

Putsko, V. (1994), The most ancient icons of the Protection of Virgin Mary, Rodovid [Rodovid], Kyiv, Rodovid, no. 8, pp. 30–37. (in Ukrainian).

Sarma-Sokolovskyy, M. (1997), At the church feast (in the Protection of Virgin Mary church of Petro Kalnyshevskyi in Poltava), Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], no. 5–6, pp. 58–59. (in Ukrainian).

Gęmbarowicz, M. (1986), Mater misericordiae – Pokrow – Pokrowa w sztuce i legendzie Srodkowo-Wschodnej Europy [Mater misericordiae – Pokrow – Pokrowa in art and the legend of Central and Eastern Europe], Wrocław, PAN. (In Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aлександрович В. Найдавніша західноукраїнська ікона Покрову Богородиці (епізод з історії культу Богородиці-Заступниці в Україні) / В. Александрович // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень ІІІ “круглого столу”. – Київ–Львів, 1993. – С. 5–6.

2. Александрович В. Покров Богородиці. Українська середньовічна іконографія / В. Александрович. – Львів : Національна академія наук України, 2010. – 465 с.

3. Aлександрович В. Старокиївський культ Богородиці-Заступниці і становлення іконографії Покрови Богородиці / В. Александрович // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та історія ідей. – Київ, 1994. – Т. ІІІ. – С. 46–67.

4. Косів Р. Іконографія Богородиці в західноукраїнських іконах Покрови XIV–XVII століть / Р. Косів // Волинська ікона: дослідження та реставрація: матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції. – Луцьк : Музей волинської ікони, 2003. – Вип. 13. – С. 41–49.

5. Косів Р. Образ Богородиці Матері Милосердя в українському іконописі другої половини XVII–XIX cт. (на прикладі творів зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) / Р. Косів // Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Міжнародна наукова конференція, 6–7 червня 2014 року, Український католицький університет, Львів. – Львів, 2014. – С. 68–77.

6. Лиман І. Церква в духовному світі запорізького козацтва / І. Лиман. – Запоріжжя : Тандем У, 1997. – 61 c.

7. Плохій С. Покрова Богородиці в Україні / С. Плохій // Пам’ятки України. – 1991. – № 6. – С. 35–40.

8. Пуцко В. Найдавніші ікони Покрови / В. Пуцко // Родовід. – Київ : Родовід. – 1994. – № 8. – С. 30–37.

9. Сарма-Соколовський М. На храмовому святі (У Покровській церкві Петра Калнишевського в Полтаві) / М. Сарма-Соколовський // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 5–6. – С. 58–59.

10. Gęmbarowicz M. Mater misericordiae – Pokrow – Pokrowa w sztuce i legendzie Srodkowo-Wschodnej Europy / М. Gęmbarowicz. – Wrocław : PAN, 1986. – 209 s.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.