DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.32

СТАРООБРЯДНИЦЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVII – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Kateryna Semes

Анотація


У статті описано специфіку старообрядницьких поселень сучасного Жмеринського району в контексті культурних традицій Поділля. Висвітлено вплив історичних подій на спосіб життя та культурні традиції даних громад. Досліджено їх внесок у формування адміністративно-територіального устрою Жмеринського району (зокрема, на утворення нових поселень та їх районування), особливості будівництва і провідні види діяльності – традиційні для старообрядців загалом та специфічні, властиві тільки для даного регіону.

Ключові слова


старообрядництво; етно-релігійні громади; старообрядницькі поселення; храмове будівництво; Східне Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev, P. N. (1898). Illyustrirovannyy putevoditel po Yugo-Zapadnym Kazennym zheleznym dorogam [Illustrated Guide to the South-West State Railways], Kyiv: Tip. S. V. Kul’zhenko. (in Russian).

Antoniuk, M. (2006). Cherez vikhy istorii. Chastyna persha: khudozhno-dokumentalne vydannia [Due to milestones in history. Part One: artistic and documentary edition], Vinnytsia: O. Vlasiuk. (in Ukrainian).

Binkivskyi, M. I., Ovcharuk M. M., Raichuk M. M. (2002). Na perekhresti shliakhiv i dol. Zhmerynka i zhmerynchany [At the crossroads of roads and fates. Zhmerynka and Zhmerynka citizens] Kyiv: “EksOb”. (in Ukrainian).

Voloshyn, Yu. (2000). Old-Orthodox Christians in Ukraine, Liudyna i svit [Human and world], no. 4, pp. 24–27. (in Ukrainian).

Yeremieiev, P. (2009). The Protection and Inaction of the Local Authorities as the Factor of Preservation of the Old Belief in the Conditions of State’s Oppression from the end of XVII to the middle of ХІХ centuries (after the example of Kharkiv Region), Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii: Zb. nauk prats [Actual problems of home and world history: Collection of Young Scientists Articles], Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National University, vol. 12. pp. 214–223. (in Ukrainian).

Polishchuk, T. I. (2009). Notes about the Old-Believers insular dialects of the Vinnytsia region of Ukraine, Staroobriadnytstvo na Vinnychchyni: Istoryko-etnohrafichnyi narys sil Borskov Tyvrivskoho ta Liudavka Zhmerynskoho raioniv [Old-Believers in Vinnytsia: Historical and ethnographic sketch of villages of Borskov of Tyvrivsky and Lyudavka of Zhmerynka districts], Vinnytsia: TOV “Vindruk”, pp. 18–26. (in Russian).

Svintsova, L. N. (2009). The cultural and religious aspects of the adaptation of the Old-Believers of Podillya in the traditional household sphere in the XVIII – early XX centuries, Staroobriadnytstvo na Vinnychchyni: Istoryko-etnohrafichnyi narys sil Borskov Tyvrivskoho ta Liudavka Zhmerynskoho raioniv [Old-Believers in Vinnytsia: Historical and ethnographic sketch of villages of Borskov of Tyvrivsky and Lyudavka of Zhmerynka districts], Vinnytsia: TOV “Vindruk”, pp. 6–18. (in Russian).

Setsinskiy, E. (1901). Trudy Podol’skogo eparchial’nogo istoriko-statisticheskogo komiteta: Prikhody i tserkvi Podol’skoy eparkhii [Proceedings of the Diocesan Historical and Statistical Committee: Parishes and churches of the Podolsk diocese], Kamenets-Podilskiy: Tipografiya S. P. Kirzhatskogo. vol. 9. (in Russian).

Taranets, S. V. (2000). Staroobryadchestvo Podolii [The Old-Believers of Podolia], Kyiv. (in Russian).

Taranets, S. V. (2003). The Old-Believers of Ukraine: issues of history and their current state, Staroobryadchestvo: istoriya i kul’tura [Old-Believers: history and culture], Barnaul: “Foundation for the construction of the Church of the Intercession of the Most Holy Theotokos of the Russian Orthodox Old Believers Church”, vol. 2. pp. 58–65. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреев П. Н. Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным казенным железным дорогам / сост. П. Н. Андреев. Киевъ : Тип. С. В. Кульженко, Ново-Елисав, № 4, с. д., 1898. 640 с.

2. Антонюк М. Через віхи історії. Частина перша: художньо-документальне видання. Вінниця : О. Власюк, 2006. 574 с.

3. Біньківський М. І., Овчарук М. М., Райчук М. М. На перехресті шляхів і доль. Жмеринка і жмеринчани. Київ : “ЕксОб”, 2002. 286 с.

4. Волошин Ю. Древлєправославні християни в Україні. Людина і світ. 2000. № 4. С. 24–27.

5. Єремєєв П. Протекція та бездіяльність влади на місцях як фактор збереження старої віри в умовах державних утисків кінця XVII – середини ХІХ ст. (на матеріалах Харківщини). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук праць. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. Вип. 12. С. 214–223.

6. Полищук Т. И. Замечания об островных старообрядческих говорах Винницкой области Украины. Старообрядництво на Вінниччині: Історико-етнографічний нарис сіл Борсков Тиврівського та Людавка Жмеринського районів. Вінниця : ТОВ “Віндрук”. 2009. С. 18–26.

7. Свинцова Л. Н. Культурно-религиозный аспект адаптации старообрядцев Подолья в традиционной бытовой сфере в XVIII – начале ХХ вв. Старообрядництво на Вінниччині: Історико-етнографічний нарис сіл Борсков Тиврівського та Людавка Жмеринського районів. Вінниця : ТОВ “Віндрук”. 2009. С. 6–18.

8. Сецинский Е. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета: Приходы и церкви Подольской епархии / Под ред. свящ. Евфимия Сецинского. Каменец-Подольский : Типография С. П. Киржацкого, Николаевская площ., д. № 5, 1901. Вып. 9. 933 с.

9. Таранец С. В. Старообрядчество Подолии. Киев, 2000. 239 с.

10. Таранец С. В. Старообрядчество Украины: вопросы истории и его современного состояния. Старообрядчество: история и культура: Сб. ст. / под ред. Дементьевой Л. С., Инговатова В. Ю. Барнаул. “Фонд поддержки строительства Храма Покрова Пресвятыя Богородицы Русской Православной Старообрядческой Церкви”, 2003. Вып. 2. С. 58–65.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.