DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.25

КОМЕДІЯ “ПРИБЛУДА” ВЛАДИСЛАВА ЛОЗИНСЬКОГО (1862): АВТОР, СЦЕНІЧНА ДОЛЯ П’ЄСИ ТА ПИТАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Maiia Harbuziuk

Анотація


У статті вивчено обставини створення комедії “Приблуда” В. Лозинського, окреслено постать її автора, проаналізовано головні ідейно-естетичні й жанрово-сюжетні особливості твору. Коротко охарактеризовано сценічну історію п’єси на польському кону, її критичну рецепцію. Закцентовано увагу на факті та причинах переходу твору зі сцени польської на українську як на прикладі міжнаціональної театральної комунікації.


Ключові слова


польська драматургія ХІХ ст.; польсько-українські театральні взаємини ХІХ ст.; театральна імагологія; постколоніальні студії в театрознастві

Повний текст:

PDF

Посилання


Hundorova, T. Kitch. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Modern Ukraine], available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7117 (access date November 11, 2018). (in Ukrainian).

Isaievych, Ya. D. (2009). Lozinskyi Vladyslav. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. [Encyclopedia of the History of Ukraine: in 10 volumes], V. Smoliy (the head) and others, Institute of History of Ukraine NASU, Kyiv: Naukova Dumka, Vol. 6: La – Мі, p. 260 (in Ukrainian).

Lozinskyi (Łoziński) Volodyslav. Entsyklopediia ukrainoznavstva: Slovnykova chastyna: v 11 t. [Enclyclopedia of Ukrainian Studies: Vocabulary volume: in 11 volumes, Shevchenko Scientific Society; chief editor prof. Volodymyr Kubiyovych, Paris, New-York: Molode Zhyttia; Lviv; Kyiv: Hlobus, 1955–2003, Vol. 4, p. 1375. (in Ukrainian).

Pylypchuk, R. (2015). Ukrainskyi profesionalnyi teatr v Halychyni (60-ti roky ХІХ st.) [Ukrainian professional theatre in Galicia (60’s of 19th century)], О. Huliakina; introduction О. Klekovkin, Kyiv: Krynytsia. (in Ukrainian).

Pikh, O. (2012). Lozynskyi Vladyslav. Entsyklopediia Lvova [Encyclopedia of Lviv], ed. by А. Kozytskyi, Lviv: Litopys, Vol. 4. pp. 188–189. (in Ukrainian).

Slovo [The Word] (1866), March 12, part 21. (in Ukrainian).

Charnetskyi, S. (2014). Istoriia ukrainskoho teatru v Halychyni. Narysy. Statti. Materialy. Svitlyny [History of Ukrainian theatre in Galicia. Outlines. Articles. Materials. Images], Lviv: Litopys. (in Ukrainian).

(D) [Dobrzanski Jan], (1865). Teatr polski. Gazeta Narodowa [People’s Newspaper], February 21, part 42, p. 3. (in Polish).

Afisz “Teatr amatorski w Wieliczce” [Poster “Amatour theatre in Wielichka”] 02. 02. 1892. Jagellonska Library. Special collection. Documents of the social life. (in Polish).

Afisz “Teatr amatorski w Wieliczce” [Poster “Amatour theatre in Wielichka”] 03. 04. 1898. Jagellonska Library. Special collection. Documents of the social life. (in Polish).

Afisz “Teatr amatorski w Wieliczce” [Poster “Amatour theatre in Wielichka”] 26. 11. 1871. Jagellonska Library. Special collection. Documents of the social life. (in Polsih).

Hałabuda, S., Michalik, J. and Stafiej, A. (2014). Dramat polski 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia [Polish Drama 1765–2005. Performances, prints, archives], Warszawa, T. 1, A–Ł. (in Polish).

Hałabuda, S., Michalik, J. and Stafiej, A. (2014). Dramat polski 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia [Polish Drama 1765–2005. Performances, prints, archives], Warszawa, T. 2, K-W. (in Polish).

Knot, A. (1973). Łoźiński Władysław. Polski Słownik Biograficzny. [Polish Biographical Dictionary], Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, T. 18, p. 460–463. (in Polish).

Łoziński, W. (1862). Przybłęda, obrazek dramat. lud. Komedia lud. w 2 a. [drama Incomer in two acts], Muz. układu Stanisława Dunieckiego, Zakład Narodowy im Ossolińskich, dział rękopisòw, manuscript, No. 10670/I. (in Polish).

Łoziński W. Przybłęda, obrazek dramat. lud. Komedia lud. w 2 a. [drama Incomer in two acts], Muz. układu Stanisława Dunieckiego, Lwòw, 1864. 52 p. (in Polish).

Majkowska, R. (1970). Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego 1843–1870 [Youth and beginnings of literary activity of Wladyslaw Lozynskyi], Pamiętnik Literacki [Literacy Writer], Z. 3, pp. 167–201. (in Polish).

Marszalek, A. Lozinski Wladyslaw. Encyklopedia teatru polskiego [Polish Theatre Encyclopedia], available at: http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/32555/wladyslaw-lozinski (access date April 15, 2019). (in Polish).

Marszałek, А. and Radecka, E. Teatr Skarbka, przedstawienia polskie 30 III 1864–1872 [Skarbek’s Theatre, Polish performances 30 III 1864–1872 ], Teatry we Lwowie 1789–1945 [Theater in Lviv 1789–1945], Materiały projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Uniwersytet Jagielloński, niepublikowane. (in Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гундорова Т. Кітч. Енциклопедія сучасної України [електронний документ]. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7117 (дата звернення 20.11. 2018).

2. Ісаєвич Я. Д. Лозінський Владислав. Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2009. Т. 6 : Ла–Мі. С. 260.

3. Лозінський (Łoziński) Володислав. Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955–2003. Т. 4. С. 1375.

4. Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) / упор. О. Є. Гулякіна ; вступ. ст. О. Ю. Клековкіна. Київ : Криниця, 2015. 512 с.

5. Піх О. Лозинський Владислав. Енциклопедія Львова / За редакцією А. Козицького. Львів : Літопис, 2012. Т. 4. С. 188–189.

6. Слово. 1866. 12 (24) ІІІ. Ч. 21.

7. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси. Статті. Матеріали. Світлини. Львів : Літопис, 2014. 584 с.

8. (D) [Dobrzanski Jan] Teatr polski. Gazeta Narodowa. Lwòw, 1865. № 42. 21 lut. S. 3.

9. Afisz “Teatr amatorski w Wieliczce” 02. 02. 1892 // Biblioteka Jagellońska. Zbiory specijalne. Dokumenty życia społecznego.

10. Afisz “Teatr amatorski w Wieliczce” 03. 04. 1898 // Biblioteka Jagellońska. Zbiory specijalne. Dokumenty życia społecznego.

11. Afisz “Teatr amatorski w Wieliczce” 26. 11. 1871 // Biblioteka Jagellońska. Zbiory specijalne. Dokumenty życia społecznego.

12. Dramat polski 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia / Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej. Przy współpracy Barbary Maresz i Alicji Przybyszewskiej. Warszawa, 2014. T. 1. A–Ł. 550 s.

13. Dramat polski 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia / Stanisław Hałabuda, Jan Michalik, Anna Stafiej Przy współpracy Barbary Maresz i Alicji Przybyszewskiej. Warszawa, 2014. T. 2. K–W. S. 551–1086.

14. Knot A. Łoźiński Władysław. Polski Słownik Biograficzny. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. T. 18. S. 460–463.

15. Łoziński W. Przybłęda, obrazek dramat. lud. Komedia lud. w 2 a. Muz. układu Stanisława Dunieckiego // Zakład Narodowy im Ossolińskich. Dział rękopisòw. Rkp. 1862. Sygn. 10670/I.

16. Łoziński W. Przybłęda, obrazek dramat. lud. Komedia lud. w 2 a. Muz. układu Stanisława Dunieckiego. Lwòw, 1864. 52 s.

17. Majkowska R. Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego 1843–1870. Pamiętnik Literacki.1970. Z. 3. S. 167–201.

18. Marszalek A. Lozinski Wladyslaw. Encyklopedia teatru polskiego. URL: http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/32555/wladyslaw-lozinski.

19. Marszałek А., Radecka E. Teatr Skarbka, przedstawienia polskie 30 III 1864–1872. Teatry we Lwowie 1789–1945. Materiały projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Uniwersytet Jagielloński, niepublikowane.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.