DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.20

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АНСАМБЛЮ-ЛАБОРАТОРІЇ ЕТНОХОРЕОГРАФІЇ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

Liudmyla Shchur

Анотація


У статті висвітлено питання щодо шляхів дослідження, збереження і пропаганди танцювальних традицій Західного Поділля. Розроблено та здійснено характеристику структурно-функціональної моделі творчої лабораторії етнохореографії Західного Поділля, яка реалізується у діяльності танцювального ансамблю “Веснянка” Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Ключові слова


танцювальні традиції; структурно-функціональна модель; блоки моделі; ансамбль-лабораторія; Західне Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv Ternopilskoho oblasnoho metodychnoho tsentru narodnoi tvorchosti [Archive of the Ternopil Regional Methodological Center of Folk Art] (2015). Statistical data on the state of the choreographic genre in Ternopil region in 2015, Ternopil, 21 p. (in Ukrainian).

Bihus, O. O. (2011). “Folk-stage choreography of the Carpathian region: formation and trends of development”, Thesis abstract for Cand. Sc.: 26.00.01, Kyiv, 18 p. (in Ukrainian).

Verkhovynets, V. M. (1990). Teoriia ukrainskoho narodnoho tantsiu [Theory of Ukrainian folk dance], Kyiv, Muzychna Ukraina. (in Ukrainian).

Hryn, L. O. (2017). Structural-functional model of the process of vocal training of future actors: the basic and conscious-realization stages, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of the Zaporizhzhya National University. Pedagogical sciences], Zaporizhzhya, no. 2, pp. 117–123. (in Ukrainian).

Doroshenko, V. F. (2013). Folk-stage dance as a national heritage of choreographic culture of Ukraine, Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], Iss. 43, pp. 150–158. (in Ukrainian).

Zarytska, A. A. (2015), Structural-functional model of forming the readiness of future music teachers to professional self-realization, Molodyi vchenyi [Young scientist], no. 9 (1), pp. 148–152. (in Ukrainian).

Zakharov, R. V. (1989). Sochinenie tantsa. Stranitsy pedagogicheskogo opyta [Dance Creation. Pages of pedagogical experience], Moscow, Iskusstvo. (in Russian).

Ostrovska, K. V. (2015). Features of the development of folk choreography of Slobozhanshchyna, Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], Iss. 50, pp. 160–168. (in Ukrainian).

Pastukh, V. V. (1999). “Stage choreographic culture of the Eastern Galicia of the 20th and 30th years of XX century”, Thesis abstract for Cand. Sc.: 17.00.01, Kyiv, 20 p. (in Ukrainian).

Piletska, L. S. (2015). Structural-functional model of professional mobility of the personality, Teoretychni i prykladni problemy psykholohii [Theoretical and applied problems of psychology], no. 1, pp. 308–314. (in Ukrainian).

Pompa, O. D. (2013). “Folk dance: genesis and modern forms of life (on materials of Zhytomyr region)”, Thesis abstract for Cand. Sc.: 26.00.01, Kyiv, 16 p. (in Ukrainian).

Rozhok, V. I. (2009). Music education in Ukraine at the turn of the century: realities, problems, perspectives, Chasopys natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho: nauk. zhurnal [The journal of the P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine: Sciences. journal], no. 1 (2), pp. 3–15. (in Ukrainian).

Stepaniuk, I. V. (2012). Choreographic culture of Volyn in the context of dance art of Ukraine, Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku [Ukrainian culture: past, modern, ways of development], Iss. 18 (1), pp. 78–82. (in Ukrainian).

Tarasova, N. B. (1996). Teoriya i metodika prepodavaniya narodno-stsenicheskogo tantsa: ucheb. posobie [Theory and methodology of teaching folk-stage dance: tutorial], Saint Petersburg, IGPU. (in Russian).

Titov, V. S. (2000). Narodni podilski tantsi [Folk Podillya dances], Khmelnytskyi. (in Ukrainian).

Shynkaruk, V. I. et al. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk: [1700 statei] [Philosophical Encyclopedic Dictionary: [1700 articles]], Kyiv, G. Skovoroda Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Sharykov, D. I. (2013). Mystetstvoznavcha nauka khoreolohiia yak fenomen khudozhnoi kultury: monohrafiia [Art Science choreology as a phenomenon of artistic culture: monograph], Part 3. Typology of choreography, Kyiv. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архів Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. Статистичні дані про стан хореографічного жанру на Тернопільщині у 2015 році. Тернопіль, 2015. 21 с.

2. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: становлення та тенденції розвитку: автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 26.00.01. Київ, 2011. 18 c.

3. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю. Київ : Музична Україна, 1990. 149 с.

4. Гринь Л. О. Структурно-функціональна модель процесу вокальної підготовки майбутніх акторів: базовий та усвідомлено-реалізаційний етапи. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Запоріжжя, 2017. № 2. С. 117–123.

5. Дорошенко В. Ф. Народно-сценічний танець як національне надбання хореографічної культури України. Культура України. 2013. Вип. 43. С. 150–158.

6. Зарицька А. А. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів музики до професійної самореалізації. Молодий вчений. 2015. № 9 (1). С. 148–152.

7. Захаров Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. Москва : Искусство, 1989. 237 с.

8. Островська К. В. Особливості розвитку народної хореографії Слобожанщини. Культура України: зб. наук. пр. 2015. Вип. 50. С. 160–168.

9. Пастух В. В. Сценічна хореографічна культура Східної Галичини 20-х–30-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01. Київ, 1999. 20 c.

10. Пілецька Л. С. Структурно-функціональна модель професійної мобільності особистості. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2015. № 1. С. 308–314.

11. Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01. Київ, 2013. 16 c.

12. Рожок В. І. Музична освіта в Україні на межі століть: реалії, проблеми, перспективи. Часопис національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: наук. журнал, 2009. № 1(2). С. 3–15.

13. Степанюк І. В. Хореографічна культура Волині в контексті танцювального мистецтва України. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18 (1). С. 78–82.

14. Тарасова Н. Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца: учеб. пособие. Санкт-Петербург : ИГПУ, 1996. 264 с.

15. Тітов В. С. Народні подільські танці. Хмельницький, 2000. 152 с.

16. Філософський енциклопедичний словник: [1700 статей] / уклад. В. І. Шинкарук та ін.]. Київ : Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 2002. 742 с.

17. Шариков Д. І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури : монографія. Ч. 3. Типологія хореографії. Київ, 2013. 90 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.