DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.19

СУЧАСНА КРАКІВСЬКА МУЗИКОЛОГІЧНА ШКОЛА ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ

Oksana Hysa

Анотація


У статті розглянуто історію виникнення семінаріуму музикології Ягеллонського університету та його подальшу наукову діяльність. Охарактеризовано життєвий і творчий шлях відомих польських музикологів – професорів Богуслава Шеффера й Альції Яжембської – учнів основоположника Інституту музикології Здіслава Яхімецького. Висвітлено, як традиції Інституту музикології розвивають сучасниі краківські музикознавці, та окреслено їхній науковий доробок.


Ключові слова


музична культура Польщі; Інститут музикології Ягеллонського університету; наукова спадщина; музична публіцистика

Повний текст:

PDF

Посилання


Duszyk, K. (1983). Compositional work of Zdzislaw Yahymetsky, Muzyka [Music], no. 3. pp. 21–28. (in Polish).

Dziadek, M. (2002). Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Czasopisma i autorzy [Polish music criticism in the years 1890–1914. Magazines and authors], Cieszyn: University of Silesia, Branch in Cieszyn. (in Polish).

Dziebowska, E. (1987). Badania naukowe muzykologii krakowskiej. Muzykologia krakowska 1911–1986 [Scientific research in Cracow musicology], Krakow Musicology 1911–1986. Krakow, pp. 7–39. (in Polish).

Hodor, J. M. (2007). Schäffer Bogusław, PWM Music Encyclopaedia: biographical part edited by E. Dziębowska. Krakow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Vol. 9: S–Sł. pp. 66–77. (in Polish).

Korolewicz-Waydowa, J. (1958). Sztuka i życie. Mój pamiętnik [Art and life. My diary], Wroclaw. (in Polish).

Parzynski, J. (1983). Popularizing activity of Zdzislaw Yahymetsky, Muzyka [Music], Krakow, no. 3. pp. 3–20. (in Polish).

Polony, L. (1991). Polski kształt sporu o istotę muzyki [The Polish shape of the dispute over the essence of music], Krakow. (in Polish).

Pozniak, W. (1962). Yahymetsky Zdzislaw. Polish Biographical Dictionary. Wroclaw, T. X., pp. 265–266. (in Polish).

Pozniak, W. (1967). Studium muzykologii w Uniwersytecie Jagellońskim: W. Poźniak. Studia z dziejów Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagellońskiego [Study of musicology at the Jagellonian University: W. Pozniak. Studies in the history of the Faculty of Philosophy and History of the Jagellonian University]: ed. S. Mikucki. Krakow, pp. 440–448. (in Polish).

Pozniak, W. (1953). Zdzislaw Yahymetsky as a music and theater critic, Pamiętnik Teatralny [Theater diary]: quarterly magazine devoted to the history and criticism of the theater. no. 4 (8). pp. 238–246. (in Polish).

Prof. dr hab. Alicja Jarzębska. URL: http: // www2.muzykologia. uj.edu.pl/pracownicy/Jarzebska_Alicja.htm (дата звернення: 09/04/2019).

Przybylski, T. (2004). Beginnings of musicological studies in Krakow, Polski Rocznik Muzykologiczny [Polish Musicological Year], Musicologists Section of the Polish Composers Union. Warsaw, pp. 230–236. (in Polish).

Woźna-Stankiewicz, M., Lewicki, M. and Sitarz, A. (2011). Zdzisław Jachimecki (1882–1953): twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. [Zdzislaw Yahymetsky (1882–1953): creator of musicology at the Jagiellonian University], Exhibition catalog, November 24 – December 7, 2011. Krakow: Jagiellonian Library. (in Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Duszyk K. Twórczość kompozytorska Zdzisława Jachimeckiego. Muzyka. 1983. № 3. S. 21–28.

2. Dziadek M. Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Czasopisma i autorzy. Cieszyn : Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, 2002. 435 s.

3. Dziębowska E. Badania naukowe muzykologii krakowskiej. Muzykologia krakowska 1911–1986. Kraków, 1987. S. 7–39.

4. Hodor J. M. Schäffer Bogusław : Encyklopedia Muzyczna PWM : сzęść biograficzna pod red. E. Dziębowskiej. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2007. T. 9 : S–Sł. S. 66–77.

5. Korolewicz-Waydowa J. Sztuka i życie. Mój pamiętnik. Wrocław, 1958. 290 s.

6. Parzyński J. Popularyzatorska działalność Zdzisława Jachimeckiego. Muzyka. Kraków, 1983. № 3. S. 3–20.

7. Polony L. Polski kształt sporu o istotę muzyki. Kraków, 1991. S. 177.

8. Poźniak W. Jachimecki Zdzisław. Polski Słownik Biograficzny. Wrocław, 1962. T. X. S. 265–266.

9. Poźniak W. Studium muzykologii w Uniwersytecie Jagellońskim : W. Poźniak. Studia z dziejów Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagellońskiego : red. S. Mikucki. Kraków, 1967. S. 440–448.

10. Poźniak W. Zdzisław Jachimecki jako krytyk muzyczny i teatralny. Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru. 1953. № 4 (8). S. 238–246.

11. Prof. dr hab. Alicja Jarzębska. URL : http://www2.muzykologia. uj.edu.pl/pracownicy/ Jarzebska_Alicja.htm (дата звернення: 09.04.2019).

12. Przybylski T. Początki studiów muzykologicznych w Krakowie. Polski Rocznik Muzykologiczny. Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Warszawa, 2004. S. 230–236.

13. Woźna-Stankiewicz M., Lewicki M., Sitarz A. Zdzisław Jachimecki (1882–1953): twórca muzykologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Katalog wystawy, 24 listopada – 7 grudnia 2011. Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2011. 38 s.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.