DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.18

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ke Long

Анотація


У статті розглянуто проблему діалектичної протидії глобалізації і регіоналізації як взаємообумовлених процесів та різні підходи до визначення феномену “синтез”. Висвітлено поняття “діалог” у рамках процесу діалогу мистецтв і значення розширення поля взаємодії культур. Осмислено важливість ефективної взаємодії різних національних та регіональних культур усередині мистецьких просторів. Досліджено різноманіття форм існування явища синтезу мистецтв та поглядів на значення терміну “синтез”.


Ключові слова


мистецький простір; взаємодія культур; тенденції глобалізації та регіоналізації; синтез мистецтв

Повний текст:

PDF

Посилання


Zys, A. Ya. (1978). Theoretical background of the synthesis of arts, Vzaimodeystvie i sintez iskusstv [Interaction and synthesis of arts], Leningrad: Nauka (in Russian).

Kagan, M. S. (1996). Philosophia kultury [Philosophy of culture], St. Petersburg (in Russian).

Michalew W. P. (1984). Vidovaya spetsifika i sintez iskusstv [Specificity and synthesis of arts], Kyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).

Neizwestny, T. (1992). Kentavr [Centaur], Moscow. (in Russian).

Pachomowa, E. G. (2018). “Synesthesian aspects of composer’s thinking Lesya Dychko”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Art Studies), 26.00.01, P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, Kyiv, 18 p. (in Ukrainian).

Redia, V. Y. (2010). “Integrative processes in Russian music culture of the late XIX – early XX centuries”, Thesis abstract for Doc. Sc. (Art Studies), 17.00.03, P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, Kyiv, 32 p. (in Ukrainian).

Philosophical Encyclopedia in 5 vol. (1960). Moscow, Sovetskaya entsiklopediya, vol. 1. (in Russian).

Schmit, F. I. (1919). Iskusstvo – ego psikhologiya, ego stilistika, ego evolyutsiya [Art – its psychology, its style, its evolution], Kharkiv: Soyuz. (in Russiаn).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зись А. Я. Теоретические предпосылки синтеза искусств. Взаимодействие и синтез искусств. Ленинград : Наука, 1978. С. 5–20.

2. Каган М. С. Философия культуры. Санкт-Петербург, 1996. 415 с.

3. Михалев В. П. Видовая специфика и синтез искусств. Киев : Наукова думка, 1984. 100 с.

4. Неизвестный Э. Кентавр. Москва, 1992. 238 с.

5. Пахомова Є. Г. Синестезійні аспекти композиторського мислення Лесі Дичко (на прикладі хорових опер “Золотослов” та “Різдвяне дійство”): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Київ, 2018. 18 с.

6. Редя В. Я. Інтегративні процеси у російській музичній культурі кінця XIX – початку XX століть: автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Київ, 2010. 32 с.

7. Философская энциклопедия : в 5 т. Москва: Советская энциклопедия, 1960. Т. 1. 504 с.

8. Шмит Ф. И. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюция. Харьков : Союз, 1919. 328 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.