DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.15

ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕННИХ ТРАДИЦІЙ ПЕРІОДУ ЗИМОВОГО СОНЦЕСТОЯННЯ ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Lidiya Оstapchuk, Olga Lavrinchuk

Анотація


У статті досліджено пісенні традиції українців, що супроводжують зимову календарну обрядовість. Окреслено витоки та шляхи розвитку найдавнішого пласту пісенного фольклору з часів середнього неоліту до наших днів. Охарактеризовано причини його виникнення, обумовлені суспільно-економічним прогресом трансформації, та зміну на різних історичних етапах його суспільної ролі. Висвітлено спільні й відмінні риси колядок і щедрівок, їх зв’язок з обрядом та шлях від сакрально-духовних засад у добу неоліту до карнавальної забави в наш час.


Ключові слова


колядка; щедрівка; пісенний фольклор; українські традиції; зимові свята та обряди

Повний текст:

PDF

Посилання


Voropai, O. (1993). Zvychai nashoho narodu. Etnohrafichnyi narys. [Customs of our people], Kyiv: Oberig. (in Ukrainian).

Hnatiuk, V. (1914). Koliadky i shchedrivky. Etnohrafichnyi zbirnyk [Christmas carols and shchedrivky. Ethnographic collection]. Published by the Ethnographic Commission of the Shevchenko Scientific Society, Lviv, Vol. 35–36, pp. 269–446. (in Ukrainian).

Dei, O. I. (1965). Velychalni pisni ukrainskoho narodu. Koliadky ta shchedrivky. Zymova obriadova poeziia trudovoho roku. [Majestic songs of the Ukrainian people. Christmas carols and shchedrivky. Winter ceremonial poetry of labour year], Kyiv: Naukova dumka, pp. 9–40. (in Ukrainian).

Znoiko, O. P. (1989). Mify Kyivskoi zemli ta podii starodavni [The myths of Kyiv land and the events of ancient times], Scientific-popular book for senior school age. Foreword by V. Kolomiets], Kyiv: Molod. (in Ukrainian).

Ivanytskyi, A. I. (2003). Osnovy logiki musychnoi formy (problemy pohodzhenniia muzyky). Navchalnyi posibnyk. [The foundations of the logic of musical form (problems of the origin of music]. Tutorial, Kyiv: Altpres. (in Ukrainian).

Ivanytskyi, A. I. (2004). Ukrainskiy musychniy folklore. Pidruchnyk dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv [Ukrainian musical folklore. Textbook for Higher Educational Institutions], Vinnytsia: Nova knyha. (in Ukrainian).

Ivanytskyi, A. I. (2012). Ukrainskyi obriadovyi folklor zakhidnykh zemel. [Ukrainian ritual folklore of the western lands], Vinnytsia: Nova knyha. (in Ukrainian).

Ivanytskyi, A. I. (2008). Khrestomatiia z ukrainskoho muzychnoho folkloru (z poiasnenniamy ta komentariamy) [Textbook of Ukrainian musical folklore (with explanations and comments)], A manual for higher education institutions of culture and arts of the I–IV levels of accreditation, Vinnytsia: Nova knyha. (in Ukrainian).

Kylymnyk, S. (1994). Ukrainskyi rik u narodnikh zvychaiakh v istorychnomu osvitlenni: v 6 t. [Ukrainian year in folk customs in historical illumination: in 6 vol.], Vol. 1: the Winter cycle, Kyiv: AT “Oberehy”. (in Ukrainian).

Kozholyanko, O. (2011). Winter ceremonial songs of Ukrainians of Bukovyna – shchedrivky, Pytannia starodavnoi ta serednovichnoi istorii, arkheolohii y etnolohii: zbirnyk naukovykh prats [Questions of ancient and medieval history, archeology and ethnology: collection of scientific works], Chernivtsi Yu. Fedkovych National University, Department of History of the Ancient World, Middle Ages and Museology. Chernivtsi–Vyzhnytsya: Cheremosh, Iss. 1, pp. 149–156. (in Ukrainian).

Krut, Yu. Z. (1973). Celebration and wishes in the ceremonial poetry of the Slavs, Rozvytok i vzayemovidnoshennya zhanriv slovyanskoho folklore [Development and interrelation of genres of Slavic folklore], Kyiv: Naukova dumka, pp. 90–91. (in Ukrainian).

Kurochkin, O. V. (2012). From the early history of European balls-masquerade Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku [Ukrainian culture: the past, modern, ways of development], Iss. 18 (2). pp. 26–31.

Lanovyk, M. B. and Lanovyk, Z. B. (2006). Ukrainska narodna tvorchist: Navchalnyi posibnyk [Ukrainian folk art: Textbook], Kyiv: Znannia-Pres. (in Ukrainian).

Chumarna, M. (2007). Zolotyi Dunai. Symvolika ukrainskoi pisni [Gold Danube. Symbolics of the Ukrainian song], Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Київ : Оберіг, 1993. 590 с.

2. Гнатюк В. Колядки і щедрівки. Етнографічний збірник. Вид. Етнографічна комісія НТШ. Львів, 1914. Т. 35–36. С. 269–446.

3. Дей О. І. Величальні пісні українського народу. Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ : Наукова думка, 1965. С. 9–40.

4. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. Науково-популярна книга для старшого шкільного віку / Передмова В. Коломійця. Київ : Молодь, 1989. 304 с : іл.

5. Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики). Навчальний посібник. Київ : Альтпрес, 2003. 312 с.

6. Іваницький А. І. Український музичний фольклор. Підручник для вищих учбових закладів. Вінниця : Нова книга, 2004. 320 с.

7. Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель. Вінниця : Нова книга, 2012. 624 с.

8. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями): Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв
І–ІV рівнів акредитації. Вінниця : Нова книга, 2008. 520 с.

9. Килимник С. Український рік у народніх звичаях в історичному освітленні: в 6 т. Т. 1 : Зимовий цикл. Київ : АТ “Обереги”, 1994. 400 с.

10. Кожолянко О. Зимові обрядові пісні українців Буковини – щедрівки. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Кафедра історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Чернівці–Вижниця : Черемош, 2011. Вип. 1.
С. 149–156.

11. Круть Ю. З. Величання і побажання в обрядовій поезії слов’ян. Розвиток і взаємовідношення жанрів слов’янського фольклору. Київ : Наукова думка, 1973. С. 90–91.

12. Курочкін О. В. З ранньої історії європейських балів-маскарадів. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2012. Вип. 18 (2). С. 26–31.

13. Лановик М. Б., Лановик З. Б. Українська народна творчість : навчальний посібник. Київ : Знання-Прес, 2006. 591 с.

14. Чумарна М. Золотий Дунай. Символіка української пісні. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. 264 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.