ІНСЦЕНІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ЕПОПЕЇ БОГДАНА ЛЕПКОГО “МАЗЕПА” ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ОБЛАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Nadiia Bilyk

Анотація


У статті висвітлені питання, пов’язані з інсценізацією історичної епопеї Богдана
Лепкого “Мазепа”. Розкрито особливості постановки трагедії “Мазепа. Сповідь перед людьми і часом” у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка, розглянуто режисерські новації у сценічному втіленні прозового твору.


Ключові слова


“Мазепа”; драматург; театр; режисер; актор

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyk, N. (2013), Kulturolohichna spadshchyna Bohdana Lepkoho: monohrafiia [Bohdan Lepky’s cultural heritage: monograph], Ternopil, Bohdan. (in Ukrainian).

Hubyak, D. (2014), The modern kobzard of Ternopil region: the socio-cultural aspect, Visnyk Prykarpatskoho universytetu, Mystetstvoznavstvo [Journal of Precarpathian University. Art Studies], Ivano-Frankivsk, vol. 28–29, pp. 151–156. (in Ukrainian).

Kolinets, V. (2012), Ternopil “Mazepa” won! Literaturnyi Ternopil [Literary Ternopil], no 1 (50), pp. 104–107. (in Ukrainian).

Lev, V. (1936), Bohdan Lepkyi. Zhyttia i tvorchist [Bohdan Lepky. Life and creativity], New York. (in Ukrainian).

Smyk, R. (1955), Lysty do Bohdana Lepkoho [Letters to Bohdan Lepky], Chikago. (in Ukrainian).

Luzhnytskyi, Hr. (1941), Bohdan Lepky and theater: a bunch of memories about the performance of the historical drama “Baturyn” in the Ukrainian theater of Lviv, Lvivski visti [Lviv News], part 26, p. 5. (in Ukrainian).

Luts Lisevych, Wikipedia, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki

Melnychuk, B. (2007), Some aspects of the stage interpretation of Bohdan Lepky’s creativity in modern Ukraine, Problemy interpretatsii tvorchoi spadshchyny Bohdana Lepkoho [Problems of Interpretation of Bohdan Lepky’s Creative Heritage], Ternopil, pp. 364–376. (in Ukrainian).

Sadovska, H. (2017), Return of “Mazepa”, Vilne zhyttia [Free Life], November 29, p. 10. (in Ukrainian).

Semeniak-Shtanhei, V. (2011), “About honor it is necessary to think not for an hour, but for centuries”, Slovo Prosvity [Word of Prosvita], May 12. (in Ukrainian).

Khimiak, V. (2013), Reflection of Kurbas innovations in the direction of Oleg Mosiichuk “Mazepa”-2010, Literaturnyi Ternopil [Literary Ternopil], no 4, pp. 106–118. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білик Н. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого: монографія / Надія Білик. – Тернопіль : Богдан, 2013. –184 с.

2. Губ’як Д. Сучасне кобзарство Тернопільщини: соціокультурний аспект / Д. Губ’як // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Іввано-Франківськ, 2014. – Вип. 28–
29. – С. 151–156.

3. Колінець В. Тернопільський “Мазепа” переміг! / В. Колінець // Літературний Тернопіль. – 2012. – № 1. – С. 104–107.

4. Лев В. Богдан Лепкий. Життя і творчість / В. Лев. – Ню Йорк, 1976. – 329 с.

5. Листи до Богдана Лепкого / [упор. Р. Смик]. – Чикаго, 1995. – 78 с.

6. Лужницький Гр. Богдан Лепкий і театр: жмуток спогадів з приводу вистави історичної драми “Батурин” в Українському театрі м. Львова / Гр. Лужницький // Львівські вісті. – 1941. – Ч. 26. – С. 5.

7. Луць Лісевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki

8. Мельничук Б. Деякі аспекти сценічної інтерпретації творчості Богдана Лепкого в сучасній Україні / Б. Мельничук // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого. – Тернопіль, 2007. – С. 364–376.

9. Садовська Г. Повернення “Мазепи” / Г. Садовська // Вільне життя. – 2017. – 29 листопада. – С. 10.

10. Семеняк-Штангей В. “Про шану треба думати не на час, а на віки” / В. Семеняк-Штангей // Слово Просвіти. – 2011. – 12 травня. – Ч. 19.

11. Хім’як В. Віддзеркалення Курбасівських новацій у режисурі Олега Мосійчука “Мазепа”- 2010 / В. Хім’як // Літературний Тернопіль. – 2013. – № 4. – С. 106–118.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.