ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БОГДАНА АНТКІВА: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Maria Kyreia

Анотація


У статті проаналізовано діяльність Богдана Антківа в історіографічному дискурсі,
базуючись на працях мистецтвознавців, культурологів і краєзнавців. Охарактеризовано творчий доробок діяча, простежено його мистецьке зростання в контексті становлення музично-театрального мистецтва Галичини. Висвітлено музичну, театральну, композиторську та диригентську діяльність Б. Антківа.


Ключові слова


Богдан Антків; Галичина; мистецтво; музика; театр; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Ankiv, B. (1998), How did the “Sisters of Rychinsky” die, Teatralna Besida [Theatrical conversation], Lviv, no. 1 (3), pp. 52–53. (in Ukrainian).

Antkiv, Yu. (2015), My father Bohdan Antkiv and his pedigree, Bohdan Antkiv – lytsar halytskoi stseny [Bohdan Antkiv – the knight of the Galician scene], Lviv, Publishing Center of Lviv I. Franko National University, pp. 21–32. (in Ukrainian).

Vaniuha, L. (2016), Bohdan Antkiv’s creative work in the context of formation of the professional theatrical art in Ternopil region (1944–1963), Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I. K. Karpenka-Karoho: Zbirnyk naukovykh prats [Scientific herald of the I. K. Karpenko-Karу Kyiv National University of Theater, Cinema and Television: Collection of scientific works], Kyiv I. K. Karpenko-Kary

National University of theater, cinema and television, the editorial board: О. І. Bezhin (chairman) and others, Kyiv, Issue 19, pp. 24–29. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State archive of Ternopil region], fund R-3442 Bohdan Mykhailovych Antkiv (1915–1998) – Honored Artist of Ukraine, des. 1, case 40, p. 8. (in Ukrainian).

Kozak, B. (2015) He was called a favorite of fate, Bohdan Antkiv – lytsar halytskoi stseny [Bohdan Antkiv – the knight of the Galician scene], Lviv, Publishing Center of Lviv I. Franko National University, pp. 89–92. (in Ukrainian).

Korniienko, O. Z. (1980), Ternopilskyi teatr imeni T. H. Shevchenka [T. Shevchenko Ternopil theater], Kyiv, Mystetstvo. (in Ukrainian).

Malkovych, Ya. (2015), From the memories of my childhood, Bohdan Antkiv – lytsar halytskoi stseny [Bohdan Antkiv – the knight of the Galician scene], Lviv, Publishing Center of Lviv I. Franko National University, pp. 116–118. (in Ukrainian).

Mirus, B. (2015), The memories about my friend, Bohdan Antkiv – lytsar halytskoi stseny [Bohdan Antkiv – the knight of the Galician scene], Lviv, Publishing Center of Lviv I. Franko National University, pp. 96–103. (in Ukrainian).

Pinkovska, M. (2015), To the treasury of the Galician scene, Bohdan Antkiv – lytsar halytskoi stseny [Bohdan Antkiv – the knight of the Galician scene], Lviv, Publishing Center of Lviv I. Franko National University, pp. 5–18. (in Ukrainian).

Sadovska, H. 2015, Generous talents of Bohdan Antkiv, Vilne zhyttia plius [Free life plus], Ternopil, February 6, no. 10 (15642), p. 5. (in Ukrainian).

Smoliak, Oleh (2016), Muzychni tradytsii rodyny Antkivykh (s. Ostriv Ternopilskoho raionu Ternopilskoi oblasti). Monohrafiia [Music traditions of the Antkiv’s family (village of Ostriv, Ternopil district, Ternopil region). Monograph], Ternopil, publishing house of Tarnopil V. Hnatiuk National Pedagogical University. (in Ukrainian).

Stryhun, F. Remember and honor, Bohdan Antkiv – lytsar halytskoi stseny [Bohdan Antkiv – the knight of the Galician scene], Lviv, Publishing Center of Lviv I. Franko National University, pp. 93–95. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анків Б. Як не загинули “Сестри Річинські” / Богдан Антків // Театральна Бесіда. – Львів. – 1998. – № 1 (3). – С. 52–53.

2. Антків Ю. Мій батько Богдан Антків і його родовід / Ю. Антків // Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 21–32.

3. Ванюга Л. Творчість Богдана Антківа в контексті становлення професійного театрального мистецтва на Тернопільщині (1944–1963 рр.) / Л. Ванюга // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; [редкол. : О. І. Безгін (голова) та ін.]. – К., 2016. – Вип. 19. – С. 24–29.

4. Державний архів Тернопільської області. – Ф. Р-3442 Богдан Михайлович Антків (1915–1998) – заслужений артист України. – Оп. 1. – Спр. 40. – Арк. 8.

5. Козак Б. Його називали улюбленцем долі / Б. Козак // Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 89–92.

6. Корнієнко О. З. Тернопільський театр імені Т. Г. Шевченка / О. З. Корнієнко. – К. : Мистецтво, 1980. – 103 с.

7. Малкович Я. Із спогадів мого дитинства / Я. Малкович // Богдан Антків – лицар галицької сцени. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 116–118.

8. Мірус Б. Спомин про друга / Б. Мірус // Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 96–103.

9. Пінковська М. До скарбниці галицької сцени / М. Пінковська // Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 5–18.

10. Садовська Г. Щедрі таланти Богдана Анткова / Г. Садовська // Вільне життя плюс. – Тернопіль. – 2015. – 6 лютого, № 10 (15642). – С. 5.

11. Смоляк Олег. Музичні традиції родини Антківих (с. Острів Тернопільського району Тернопільської області): монографія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 124 с.

12. Стригун Ф. Пам’ятаємо і шануємо / Ф. Стригун // Богдан Антків – лицар галицької сцени. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 93–95.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.