ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КАМЕРНОГО ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА НА ПРИКЛАДІ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ “ОРЕЯ”

Kateryna Levytska

Анотація


У статті досліджено основні принципи українського камерного хорового виконавства на прикладі діяльності Хорової капели “Орея” крізь призму історико-культурного процесу другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Охарактеризовано головні репертуарні та виконавські можливості мистецької діяльності згаданого колективу. Висвітлено перспективний вектор художньої еволюції Хорової капели “Орея” як складової сучасних трансформаційних процесів, котрі детермінують новаторські пошуки в царині української та світової хорової професійної музики.

Ключові слова


камерне хорове виконавство; творча діяльність О. Вацека; Хорова капела “Орея”; українська хорова музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bench-Shokalo, O. (2002), Ukrainskyi khorovyi spiv : Aktualizatsiia zvychaievoi tradytsii : navchalnyi posibnyk [Ukrainian choral singing: Actualization of the customary tradition: a textbook], Kyiv, Red. Journal. “Ukr. Svit” pp. 440 (in Ukranian).

Dychko, L. (2003), Suchasnyi stan khorovoho mystetstva ; tendentsii rozvytku [Current state of choral art; development trends], Materialy do ukrainskoho mystetstva [Materials for Ukrainian art], Kyiv, vol. 2, pp. 18–22. (in Ukranian).

Zhytomyr.info. News of Zhytomyr (2014), “Exclusive: Head of the Orea Chapel Alexander Vacek. – Zhytomyr.info”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=RtN4Wv7M3Go (access March 25, 2014).

Herasymova-Persydska, N. O. (1991), Z Istorii Ukrainskoi muzychnoi kultury. Tematychnyi zbirnyk naukovykh prats [From the History of Ukrainian Music Culture. Thematic collection of scientific works], Kyiv, P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. (in Ukranian).

Lashchenko, A. (2007), Z istorii Kyivskoi khorovoi shkoly [From the history of the Kiev Choir School], Kyiv, Muzychna Ukraina. (in Ukranian).

Lashchenko, A. (2001), Recent trends of modern choral art in Ukraine, Muzychne vykonavstvo. Knyha soma. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho [Musical performance. The book is seventh. Scientific herald of P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, Kyiv, Vol. 18, pp. 8–25. (in Ukranian).

Lashchenko, A. (1998), Problems of research of the national choral culture, Muzychna ukrainistyka v konteksti svitovoi kultury : naukovo-metodychnyi zbirnyk [Musical Ukrainian Studies in the Context of World Culture: Scientific and Methodical Collection], Kyiv, Vol. 28, pp. 24–36. (in Ukranian).

Lashchenko, A. (1989) Khorovaya kul’tura: aspekty izucheniya i razvitiya [Choral culture: aspects of learning and development], Kyiv, Muzychna Ukraina. (in Russian).

Marach, O. (2014), Chamber choral performance: tendencies of development during the period of state independence (on the example of the Western region of Ukraine)], Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku [Ukrainian culture: past, modern, ways of development], Vol. 20 (1). pp. 236–242. (in Ukranian).

Pevzner, B. (1979), Chamber Choir – structure, organization, principles of work, Sovetskaya muzyka [Soviet Music], no. 7, pp. 40–41. (in Russian).

Stasiuk, Yu. (2012), Ikonnik – conductor of the Kyiv B. Lyatoshynsky Chamber Choir”, Khorove mystetstvo Ukrainy ta yoho podvyzhnyky:materialy druhoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Choral Art of Ukraine and its ascetics: materials of the second international scientific-practical conference], Drohobych, Editorial-publishing department of Ivan Franko Drogobych State Pedagogical University, pp. 120–128. (in Ukranian).

Television channel Zhytomyr (2014), “ZHDТRК. Morning. Alexander Vacek”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=CN7X7PXwD24 (access March 18, 2014)

Television channel Zhytomyr (2014), “The program “Red Kalyna”. “Orea” captivates the world”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=2C2Z-hmzI9E (access March 25, 2014)

Chamber choir “Oreya” ; ValentynVatsek (2010) “Pärt Uusberg “KYRIE”” available at: https://www.youtube.com/watch?v=uEGQkhl6FtE (access September 2, 2010)

Shatova I. (2013), Stilevye osnovy Odesskoy khorovoy shkoly : monografiya [Styles of Odessa Choral School: monograph], Odessa, Astroprynt. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів : Актуалізація звичаєвої традиції : навчальний посібник / О. Бенч-Шокало. – К. : Ред. журн. “Український Світ”, 2002. – 440 с. : іл., нот.

2. Дичко Л. Сучасний стан хорового мистецтва ; тенденції розвитку / Л. Дичко // Матеріали до українського мистецтвознавства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 18–22.

3. Житомир.info. Новости Житомира / Ексклюзив: керівник капели “Орея” Олександр Вацек. – Житомир.info // Youtube – 25 квітня 2014 р. – / Режим доступу – https://www.youtube.com/watch?v=RtN4Wv7M3Go

4. З історії української музичної культури: тематичний збірник наукових праць / [упоряд. Н. О. Герасимова-Персидська, гол. ред. І. Д. Безгін]. – Київ : Видання Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, 1991. – 96 с.

5. Лащенко А. З історії Київської хорової школи / А. Лащенко. – К. : Муз. Україна, 2007. – 198 с.

6. Лащенко А. Новітні тенденції сучасного хорового мистецтва України / А. П. Лащенко // Музичне виконавство. Книга сьома. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2001. – Вип. 18. – С. 8–25.

7. Лащенко А. Проблеми дослідження вітчизняної хорової культури / А. П. Лащенко // Музична україністика в контексті світової культури : науково-методичний збірник. – Київ, 1998. – Вип. 28. – С. 24–36.

8. Лащенко А. Хоровая культура: аспекты изучения и развития / А. П. Лащенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – 136 с.

9. Марач О. Камерне хорове виконавство: тенденції розвитку у добу державної незалежності (на прикладі Західного регіону України) / О. М. Марач // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2014. – Вип. 20 (1). – С. 236–242.

10. Певзнер Б. Камерний хор – структура, організація, принципи роботи / Б. Певзнер // Советская музыка. – 1979. – № 7. – С. 40–41.

11. Стасюк Ю. Іконник – диригент Київського камерного хору імені Б. Лятошинського / Ю. Стасюк // Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції / [ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів]. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – С. 120–128.

12. Телеканал Житомир / Житомирська обласна державна телерадіокомпанія. Ранок. Олександр Вацек // Youtube – 18 квіт. 2014 р. – / Режим доступу – https://www.youtube.com/watch?v=CN7X7PXwD24

13. Телеканал Житомир / Житомирська обласна державна телерадіокомпанія. Програма “Червона калина”. “Орея” зачаровує світ // Youtube – 25 квіт. 2014 р. – / Режим доступу – https://www.youtube.com/watch?v=2C2Z-hmzI9E

14. Уусберґ Пярт «KYRIE» / Хорова капела «Орея» ; ValentynVatsek // Youtube – 2 вер. 2010 р. – / Режим доступу – https://www.youtube.com/watch?v=uEGQkHl6FtE

15. Шатова И. Стилевые основы Одесской хоровой школы : монография / И. А. Шатова. – Одесса : Астропринт, 2013. – 184 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.