ІСТОРИЧНА СПАДКОЄМНІСТЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ ФОЛЬКЛОРНОГО ТАНЦЮ ЕТНОГРАФІЧНИХ ГРУП ПРИКАРПАТТЯ

Olga Kvetsko

Анотація


У статті досліджено стильові особливості танців Прикарпаття протягом другої половини ХХ століття. Розглянуто специфіку хореографічних постановок засобами народного танцю, їх здійснили відомі балетмейстери. Висвітлено формування та розвиток фольклорного танцю етнографічних груп Івано-Франківської області.

Ключові слова


фольклорний танець; український танець; етнографічні групи; автентика

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko, V. (1947), Ukrainski natsionalni tanky, muzyka i strii [Ukrainian national dances, music and costume], Vinnipeh, (in Ukrainian).

Baletmeistery [Ballet masters] – Volodymyr Petryk. Electronic resource, available at: http://barvinochok.com.ua/index.php/uk/dance/556-2011-02-04-23-40-45?start=8/ (in Ukrainian).

Baletmeistery [Ballet masters] – Chuperchuk Yaroslav. Electronic resource, available at: http://barvinochok.com.ua/index.php/uk/dance/556-2011-02-04-23-40-45?start=3/ (in Ukrainian).

Bihus, O. O. (2011), Stylistic features of folk choreographic culture of Prykarpattya, Mystetstvoznavchi zapysky NAKKKiM [Journal of National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts. Art notes] Kyiv, Milenium, vоl. 19, pp. 288–298. (in Ukrainian).

Bihus, O. O. (2015), Narodno-stsenichna khoreohrafiia Prykarpatskoho rehionu [Folk-stage choreography of the Precarpathian region], Kyiv, Lira-K, (in Ukrainian).

Borymska, H. (1974), Samotsvity ukrainskoho tantsiu [Gems of the Ukrainian dance], Kyiv, Mystetstvo, (in Ukrainian).

Vasylenko, K. Yu. (1997), Ukrainskyi tanets [Ukrainian dance], Kyiv, (in Ukrainian).

Verkhovynets, V. M. (1990), Teoriia ukrainskoho narodnoho tantsiu [Theory of Ukrainian folk dance], Kyiv, Muz. Ukraina, (in Ukrainian).

Harasymchuk, R. (2008), Narodni tantsi ukraintsiv Karpat. Kn. 1. Hutsulski tantsi [Folk dances of the Ukrainians of the Carpathians. Book 1. Hutsul’s dances], Lviv, Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Harasymchuk, R. (2008), Narodni tantsi ukraintsiv Karpat. Kn. 2. Boikivski i lemkivski tantsi [Folk dances of the Ukrainians of the Carpathians. Book 2. Boykо’s dances], Lviv, Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Holdrych, O. (2003), Khoreohrafiia [Choreography], Lviv, Krai. (in Ukrainian).

Hrabovetskyi, V. (2004), Iliustrovana istoriia Prykarpattia : tysiacholitnii litopys Hutsulshchyny [Illustrated History of Prykarpattya: Millennium Lithograph of Hutsulshchyna], Ivano-Frankivsk, Nova Zoria. (in Ukrainian).

Humeniuk, A. (1963), Narodne khoreohrafichne mystetstvo Ukrainy [Folk choreographic art of Ukraine], Kyiv, The publishing house of the Academy of Sciences of the USSR. (in Ukrainian).

Demkiv, D. (2001), Yaroslav Chuperchuk: fenomen hutsulskoi khoreohrafii [Yaroslav Chupcherchuk: The phenomenon of Hutsul choreography], Kolomyia, Vik. (in Ukrainian).

Zatvarska, R. (2002), Maestro hutsulskoho tantsiu [Maestro of Hutsul dance], Ivano-Frankivsk, Misto NV. (in Ukrainian).

Stasko, B. (2004), Khoreohrafichne mystetstvo Ivano-Frankivshchyny [Choreographic art of Ivano-Frankivsk region], Ivano-Frankivsk, Lileia. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій / В. Авраменко. – Вінніпег, 1947. – 80 с.: іл.

2. Балетмейстери – Володимир Петрик [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://barvinochok.com.ua/index.php/uk/dance/556-2011-02-04-23-40-45?start=8/

3. Балетмейстери – Чуперчук Ярослав [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://barvinochok.com.ua/index.php/uk/dance/556-2011-02-04-23-40-45?start=3/

4. Бігус О. О. Стильові особливості народної хореографічної культури Прикарпаття / О. О. Бігус // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. / НАКККіМ. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 288–298.

5. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону: монографія / О. О. Бігус. – Київ : Ліра-К, 2015. – 182 с.

6. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. – К. : Мистецтво, 1974. – 134 с.

7. Василенко К. Ю. Український танець: [підруч. для студентів ін-тів культури] / К. Ю. Василенко; Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ, 1997. – 281 с.

8. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець. – 5-те вид., доп. – К. : Муз. Україна, 1990. – 150 с.

9. Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Кн. 1. Гуцульські танці / Р. Гарасимчук // Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2008. – 608 с.

10. Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. Кн 2. Бойківські і лемківські танці / Р. Гарасимчук // Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2008. – 318 с.

11. Голдрич О. Хореографія: посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю / О. Голдрич – Львів : Край, 2003. – 160 с.

12. Грабовецький В. Iлюстрована iсторiя Прикарпаття: тисячолiтнiй лiтопис Гуцульщини / В. Грабовецький. – Iвано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2004. – Т. 3. – 464 с.

13. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України / А. Гуменюк. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 235 с.

14. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії / Д. Демків. – Коломия : Вік, 2001. – 167с. : іл., ноти.

15. Затварська Р. Маестро гуцульського танцю / Р. Затварська. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2002. – 160 с.

16. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини / Б. Стасько. – Івано-Франківськ : Лілея-HB, 2004. – 312 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.