ДЖАЗ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Tetiana Pistunova

Анотація


У статті розглянуті основні проблемні аспекти, пов’язані з позиціонуванням джазу в системі української освіти. Звернуто увагу на необхідність утворення системного комплексного підходу на шляху здобуття кваліфікації у сфері джазового виконавства. Виокремлена потреба реформування української освіти, яка б передбачала введення естрадних відділів у музичних школах та всіх музичних академіях. Зазначено основні знання і навички, що повинен засвоїти джазовий виконавець, здійснюючи це систематизовано.

Ключові слова


джаз; освіта; виконавство; імпровізація; фестиваль

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpala, S. S. (2014), Patterns existence of jazz in regional centers of Ukraine on the verge of XX–XXI century (For example, city Chernigiv), Mystetstvoznavchi zapysky. Zbirnyk naukovykh prats [Art criticism. Сollection of scientific works], Vol. 26, Kyiv, Milenium, pp. 63–72. (in Ukrainian).

Bystritska, E. Yukhym Zynoviyovych Markov: “Jazz – is a state ...”, available at: http://glierinstitute.org/ukr/about/markov.html.

Vytkalov, S. V. (2014), “Art jazz cooperation” as a form of revival of traditions of jazz performance, cultural and artistic aspects, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Filosofiia, kulturolohiia, sotsiolohiia [Journal of Mariupol State University. Series: philosophy, cultural studies, sociology], Vol. 7, Mariupol, Drukarnia “Novyi svit”, pp. 60–65. (in Ukrainian).

Handziuk, V. (2013), Festival Movement in the media against the backdrop of flowering of culture Ukrainian State, Visnyk Lviv. un-tu. Seriia zhurnalistyka [Bulletin of Lviv University. Series journalism], Vol. 38, Lviv, Lviv Ivan Franko National University, pp. 127–133. (in Ukrainian).

Kononchuk, V. (2011), Variety-jazz education in Ukraine: retro and perspective (until 30th anniversary of the pop department of Kyiv R. Glier State Musical College), Molod i rynok [Youth and market], Drohobych, Kolo, pp. 99–103. (in Ukrainian).

Lanina, T. O. (2014), “The problem of education jazz vocalists in music schools”, Profesiina mystetska osvita i khudozhnia kultura: vyklyky ХХІ stolittia: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Professional Art Education and Art Culture: Challenges of the XXI Century: Proceedings of the International Scientific Conference], Kyiv, Borys Grinchenko Kyiv University, 16-17 October, 2014, pp. 476–483. (in Ukrainian).

Romaniuk, L. B. Syncretism of folklore and jazz in musical art of Ukraine late XX – early XXI century, available at: http://int-konf.org/konf032015/1027-kandidat-mistectvoznavstva-romanyuk-lb-sinkretizm-folkloru-dzhazu-v-muzichnomu-mistectv-ukrayini-kncya-hh-pochatku-hh-st. html.

Ros, Z. P. Ukrainian jazz, available at: http://old.dyvensvit.org/articles/5333.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безпала С. С. Закономірності побутування джазу в обласних центрах України на межі ХХ–ХХІ ст. (на прикладі м. Чернігова) / С. С. Безпала // Мистецтвознавчі записки. Збірник наукових праць. – Вип. 26. – К. : Міленіум, 2014. – С. 63–72.

2. Бистріцька Е. Юхим Зиновійович Марков: “Джаз – справа державна...” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://glierinstitute.org/ukr/about/markov.html.

3. Виткалов С. В. “Art jazz cooperation” як форма відродження традицій джазового виконавства: культурно-мистецький аспект / С. В. Виткалов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філософія, культурологія, соціологія. – Вип. 7. – Маріуполь : Друкарня “Новий світ”, 2014. – С. 60–65.

4. Гандзюк В. Фестивальний рух у мас-медіа на тлі розвою культури української держави / В. Гандзюк // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістика. – Вип. 38. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – С. 127–133.

5. Конончук В. Естрадно-джазова освіта в Україні: ретро- та перспектива (До 30-річчя відкриття естрадного відділення в Київському державному музичному училищі імені Р. М. Глієра) / В. Конончук // Молодь і ринок. – № 11 (82). – Дрогобич : Коло, 2011. – С. 99–103.

6. Ланіна Т. О. Проблема виховання джазових вокалістів у музичних школах / Т. О. Ланіна // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 жовтня 2014 р., м. Київ. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. – С. 476–483.

7. Романюк Л. Б. Синкретизм фольклору і джазу в музичному мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ ст.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://int-konf.org/konf032015/1027-kandidat-mistectvoznavstva-romanyuk-l-b-sinkretizm-folkloru-dzhazu-v-muzichnomu-mistectv-ukrayini-kncya-hh-pochatku-hh-st.html.

8. Рось З. П. Український джаз. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.dyvensvit.org/articles/5333.html.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.